vineri, 3 aprilie 2009

Cat timp este valabila o reteta ?Pentru cazurile cronice - maximum 30 de zile de la data emiterii
In afectiunile acute şi subacute - in mediul urban - 24 de ore de la prescriere, in mediul rural - 48 de ore.
Puteti primi medicamente necesare pentru pana la 3 - 5 zile în afectiuni acute, pana la 8 - 10 zile în afectiuni subacute şi de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de pana la 60 de zile. Pentru afectiunile cronice considerate caz nou în prima luna de tratament pot fi prescrise medicamente pentru primele 10 zile, dupa care se aplica reglementarile de mai sus privind bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia (reteta) medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.

La externarea din spital, in cazul in care va este recomandat un tratament de care puteti beneficia in regim compensat sau gratuit, trebuie sa primiti de la medicul specialist din spital si reteta compensata sau gratuita, odata cu biletul de externare si cu scrisoarea medicala pentru medicul de familie.

Text preluat partial de pe pagina CAS Maramures.

Numărul de zile pentru care este valabilă rețeta este înscris pe aceasta într-un chenar în partea dreaptă.

Cum puteti beneficia de retete compensate sau gratuite ?Puteti beneficia de retete (prescriptii) medicale compensate sau gratuite de la orice medic aflat in relatie contractuala cu CNAS, daca sunteti asigurat CNAS, prezentand dovada calitatii de asigurat.

Lista cu medicamente compensate si gratuite de care beneficiaza asiguratii se aproba prin hotarare a Guvernului si se schimba periodic.

Conditii:
Trebuie sa fiti inscris la un medic de familie.
Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti, este sa va prezentati la medicul de familie.
În urma consultatiei, daca este cazul, acesta va va elibera reteta cu medicamentele compensate sau gratuite de care aveti nevoie.

În unele situatii, medicul de familie va poate da o trimitere către un medic specialist care, în urma unor consultatii de specialitate, va va acorda reteta corespunzatoare sau va completa o SCRISOARE MEDICALA pentru eliberarea retetei de către medicul de familie.

În situatia în care asiguratul renunta la anumite medicamente cuprinse în prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa eliberarea altor medicamente din farmacie în cadrul sumei respective.

Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe prescriptia medicala, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria şi numarul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, data eliberarii.

Text preluat partial de pe pagina CAS Maramures.

Va recomandam sa cititi si postarile Mit - Transcrierea retetelor, Mit - Transcrierea retetelor din sistemul privat.

Cum puteti beneficia de asistenta medicala ?Pentru a beneficia de asistenta medicala, in baza asigurarilor de sanatate platite la CNAS:
- Trebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie aflat in contract cu CNAS.
- Cu exceptia urgentelor, asiguratii trebuie sa prezinte medicului caruia i se adreseaza acte ce constituie dovada achitarii sau scutirii de la plata contributiei la asigurările de sănătate.

Medicul de familie este prima persoana pe care trebuie sa o consultati pentru a beneficia de asistenta medicala. În functie de situatie, medicul de familie va poate acorda asistenta medicala sau, daca este necesar, o trimitere către medicul specialist sau, direct, pentru internarea în spital.

Medicul specialist va va face unele consultatii sau analize mai amanuntite. De asemenea, daca e cazul, el va poate acorda trimiterea către internarea în spital.

Important! Nu uitati ca majoritatea cazurilor pot fi rezolvate la nivelul medicului de familie sau la medicul specialist. Nu toate afectiunile necesita internarea în spital.

Urgentele (servicii de urgenta) : Pentru situatiile de urgenta va puteti prezenta la orice medic, din orice unitate medicala, fara niciun fel de trimitere şi fara niciun alt document. Totusi, daca se poate, e recomandabil ca mai intai sa va adresati (direct sau telefonic) medicului de familie.

Text preluat si adaptat de pe pagina CAS Maramures.

Cum va inscrieti pe lista unui medic de familie ?Pentru a va inscrie pe lista unui medic de familie aflat in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie sa va prezentati personal la cabinetul medicului de familie ales de dvs. cu buletinul/cartea de identitate si cu dovada calitatii de asigurat. Veti primi o cerere de inscriere pe care trebuie sa o completati si semnati. In cazul in care va schimbati medicul de familie, trebuie sa precizati numele medicului anterior.

Daca nu sunteti asigurat, va puteti inscrie, dar veti beneficia gratuit doar de servicii medicale de urgenta si de pachetul minimal de servicii medicale.

Daca medicul la care doriti sa va inscrieti este din alt judet decat cel în care lucrati/locuiti, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui:
a. sa comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care va plateste asigurarea de sănătate sa transmita lista nominala casei judetene de asigurări de sănătate în care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales;
b. sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie dupa ordinul de plata sau dupa un document din care sa reiasa ca plata contributiei dumneavoastra se face către casa de asigurări din judetul respectiv.

ATENTIE! Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de familie. În caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute în Legea asigurărilor de sănătate.

Text preluat partial de pe pagina CAS Maramures.