joi, 1 aprilie 2010

Dezinformările Casei de AsigurăriÎn cadrul Telejurnalului de la TVR 1 din 1 aprilie, dr. Dorin Ionescu, reprezentantul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a declarat: "ieri [n.n. 31 martie 2010] a fost votat noul Contract Cadru şi normele de aplicare ale acestuia şi publicat în Monitorul Oficial. Deci, cadrul legislativ există. Mai mult decât atât, Casa Naţională s-a preocupat şi a dat un ordin intern de a se prelungi vechile contracte bazându-ne pe noile norme legislative în aşa fel încât asistenţa sanitară din România să nu sufere în nici un fel."

Moderatorul a remarcat că există un vid legislativ însă dr. Dorin Ionescu, reprezentantul CNAS, a declarat că "vid legislativ atâta timp cât există lege în vigoare nu putem sa afirmăm."
La observaţia dr. Dorin Gabor, reprezentantul Societăţii Naţionale a Medicilor de Familie, că nu se poate prelungi vechiul contract care a expirat ieri, timp de o luna, suprapus peste noul contract, care intră în vigoare la 1 aprilie, dr. Dorin Ionescu (CNAS) a declarat "există cadru legal, există modalităţi de rezolvare, totul este să existe voinţă de a se întâmpla acest lucru... şi să existe preocupare pentru nevoia de sănătate a pacientului."

Ulterior, la observaţia dr. Dorin Gabor că "din punct de vedere juridic este incorect ce aţi făcut", dr. Dorin Ionescu, reprezentantul Casei de Asigurări, a declarat: "daca discutăm juridic este una, dacă discutăm de nevoia de îngrijiri, noi am asigurat accesul la îngrijiri"

Ce se poate înţelege oare din declaraţiile reprezentantului Casei de Asigurări ? Oare că situaţia creată în exclusivitate din vina Casei de Asigurări şi a Ministerului Sănătăţii este, într-adevăr, incorectă din punct de vedere juridic, dar singura soluţie găsită de CNAS si Minister ca să rezolve rapid "boacăna" creată ? Iar prin "modalităţi de rezolvare" şi "voinţă" oare reprezentantul CNAS, dr. Dorin Ionescu, sugerează că medicii de familie ar putea, dacă ar dori, să "rezolve" situaţia creată, prin acordarea de reţete compensate şi restul activitităţilor prevăzute în contract, pentru câteva zile, până la semnarea noului contract sau a prelungirii vechiului contract ? Oare chiar asta să fi lăsat să se înţeleagă reprezentantul CNAS, dr. Dorin Ionescu ???

De menţionat că la ora 23:59, în ziua de 31 martie 2010 nu exista nici o invitaţie din partea CNAS de semnare a contractelor noi sau prelungirilor de contract. Ordinul intern CNAS de prelungire a contractelor a fost anunţat pe paginile caselor de asigurări judeţene abia în jurul prânzului pe 1 aprilie 2010. Medicii de familie au fost prezenţi în cabinete încă de la ora 8 dimineaţa în cabinete dar s-au aflat în imposibilitatea de a elibera reţete. Chiar dacă ordinul intern CNAS a fost primit la ora prânzului, medicii de familie nu puteau prescrie reţete în ideea semnării unui contract în zilele următoare, acest lucru fiind ilegal. Contractele intră în vigoare de la data semnării şi nu se pot antedata. Deci medicii de familie nu vor putea reveni la activitatea normală, în relaţie cu CNAS, decât după data semnării contractelor, de către fiecare din cei 11500 de medici de familie. Lipsa contractului nou şi a organizării semnării contractului nou este în exclusivitate vina Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a Ministerului Sănătăţii.

Presa, comunicatele si adevărul...Televiziunile de ştiri au primit încă de ieri seară informaţii despre lipsa contractului cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), începând cu 1 aprilie 2010, şi ce înseamnă asta, adică poziţia neplăcută în care se află toţi furnizorii de servicii medicale din România, aflaţi în relaţie cu CNAS, faţă de pacienţi. Astăzi, 1 aprilie, deşi reprezentanţii medicilor de familie au stat la dispoziţia televiziunilor toată dimineaţa, la televizor nu s-a văzut decât greva şoferilor RATB. O problemă locală, a bucureştenilor care utilizează transportul în comun, primează ca audienţă în faţa unei probleme naţionale, a tuturor pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale. Abia la ora 13 au fost transmise 10 minute din conferinţa de presă a reprezentanţilor medicilor de familie, apoi s-a revenit la problema mult mai de interes a transportului public bucureştean. Medicii români aproape s-au obişnuit cu lipsa de respect şi de interes arătată de guvernanţii români. Se pare că vor trebui să se obişnuiască şi cu lipsa de interes dată de presă ? Fac rating doar presupusele erori medicale, cauzate de cele mai multe ori de prapastia în care a căzut sistemul medical ? Când se încearcă redresarea sistemului, nu mai este de interes ? Demne de apreciat sunt presa scrisă (online) şi agenţiile de presă care au preluat ştirea.

Ce nu a fost timp să se explice astăzi la televizor:

Fără contract cu CNAS, farmaciile nu pot elibera medicamente compensate şi gratuite prescrise pe 1 aprilie, medicii de familie nu pot prescrie reţete compensate şi gratuite, bilete de trimitere sau concedii medicale. Nu este o problemă de voinţă, este vorba de lipsa unui contract şi de anumite obligaţii legale.

Medicul care semnează acte în baza unui contact care nu există poate fi tras la răspundere din punct de vedere legal. Ceea ce, mai ales în această perioadă de criză, este mai mult o certitudine decât o posibilitate. CNAS a penalizat medicii de familie pentru "abateri" mai puţin grave, cum ar fi raportarea incompletă sau prescrierea medicamentelor sau prescrierea analizelor sau chiar acordarea de servicii medicale unor pacienţi aparent neasiguraţi.

De menţionat că, dacă citiţi cu atenţie cele patru articole, veţi observa că în realitate, toate problemele imputate medicilor au fost cauzate de o lipsă de cooperare şi de comunicare din partea CNAS, dacă nu chiar de nerespectarea obligaţiilor CNAS. De exemplu, în cazul prescrierii medicamentelor şi analizelor, problema a fost că listele de medicamente şi analize şi protocoalele de prescriere sunt veşnic anunţate în noaptea dinante ca ele să intre în vigoare. Şi asta în cel mai fericit caz ! De multe ori listele au fost anunţate de CNAS chiar în ziua în care ele intrau în vigoare sau după această zi ! Un astfel de caz a dus la decesul Dr. Dan Velcelean în 2008, care a fost înjunghiat de un pacient pentru că nu a putut să îi prescrie o reţetă, neştiind ce medicamente sunt pe listă în acea zi. În cazul acordării de servicii pacienţilor presupus neasiguraţi, problema este repezentată de Sistemul Informatic Unic Integrat, prin care se realizează raportarea serviciilor medicale către CNAS şi care informează medicul dacă pacientul este asigurat sau nu. Sistemul nu este complet funcţional, medicii şi pacienţii reclamă lunar la CNAS faptul că pacienţi pensionari apar că ar fi salariaţi, salariaţi apar ca studenţi şi foarte mulţi pacienţi asiguraţi apar ca neasiguraţi din cauza unor erori sau întârzieri în actualizarea datelor, din vina CNAS şi a celorlalte instituţii (case de pensii, angajatori, universităţi etc.). Medicii de familie de la Arad au acordat servicii medicale unor pacienţi care apăreau în sistem ca fiind asiguraţi, au fost plătite serviciile de CNAS iar peste câteva luni CNAS a cerut banii înapoi, susţinând că, de fapt, pacienţii erau neasiguraţi.

Fiind date toate aceste situaţii, cum pot CNAS şi Ministerul Sănătăţii să pretindă ca medicii de familie să aibă activitate normală, cu promisiunea că se va semna o prelungire a contractului care a expirat pe 31 martie 2010 ? Realitatea este că astăzi, 1 aprilie 2010, medicii de familie nu mai sunt în relaţie contractuală cu CNAS, deci nu mai pot semna nici un act decontat de CNAS. Iar această situaţie se va menţine pînă la semnarea prelungirii sau a noului contract, din vina CNAS şi a Ministerului Sănătăţii, care nu au invitat medicii să semneze noul contract sau prelungirea vechiului contract, înaintea expirării vechiului contract. Nu se poate lucra "în alb" sau "pe datorie", nu când CNAS a demonstrat de nenumărate ori în trecut că penalizează medicii de familie, pentru orice abatare, reală sau interpretată cu rea-voinţă.

Problemele legate de viitorul contract, modul cum a fost elaborat, atitudinea CNAS şi MS, ignorarea şi chiar abuzul de bună credinţă manifestat fată de reprezentanţii medicilor de familie, scăderea finanţării pentru medicii de familie cu 40% (adăugată celei de 30% de anul trecut, care deja a falimentat unele cabinete) sunt probleme la fel de grave dar secundare în această zi. Problema astăzi este că medicii de familie nu pot lucra în baza unui contract care nu mai există, până la data semnării unui nou contract. Din acest moment, cabinetele de medicina familiei sunt cabinete care funcţionează în regim exclusiv privat, în care consultaţiile se plătesc şi se pot prescrie doar reţete simple, ca în orice alt centru medical privat. Medicii de familie au decis să nu taxeze consultaţiile pentru moment, înţelegând situaţia neaşteptată în care se află pacienţii şi dorind să le asigure acestora accesul la asistenţa medicală primară.