duminică, 29 martie 2009

Mit - Taxe abuziveMit: "Medicul de familie taxeaza abuziv adeverintele, de ce mai platesc asigurari de sanatate ?"

FALS !

Taxa perceputa pentru adeverintele medicale nu este abuziva. Conform normelor de aplicare ale contractului, Cap I, Pachet de servicii medicale de baza, litera D, doar urmatoarele acte medicale sunt gratuite in baza asigurarilor sociale de sanatate:

D. Activităţi de suport: Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale; adeverinţe medicale pentru copii necesare înscrierii în colectivităţi; scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri; adeverinţe medicale solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei precum şi de celălalt personal angajat în sistemul sanitar şi al asigurărilor sociale de sănătate.

Conform L95, Sectiunea 6, Art 237, lit g) si j): Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate - contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz, sunt: (...) g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sănătate a asiguratilor; (...) j) asistenta medicala la cerere;

Prin urmare, adeverintele medicale solicitate de diverse institutii, certificate prenuptiale si orice alt act care nu este cuprins in Cap I, lit D din Normele de aplicare ale contractului sunt taxabile, in mod legal. Pentru aceste servicii medicul de familie elibereaza chitanta. In cazul in care nu primiti chitanta puteti reclama acest lucru.

Declaratii si ale unui reprezentant al Casei de Asigurari de Sanatate

Mit - Absenta de la cabinetMit: "Medicii de familie nu sunt niciodata la program.", "Nu gasesc niciodata medicul de familie la cabinet."

FALS sau partial adevarat !

Medicii de familie au programul cabinetului afisat pe usa (este o obligatie contractuala). Daca intr-adevar medicul lipseste de la cabinet in timpul acestui program afisat, atunci acest lucru trebuie reclamat de pacient la CNAS sau ASP si medicul va fi controlat daca exista mai multe sesizari ! Medicul poate lipsi nejustificat - caz in care va fi penalizat - sau justificat - dar si in acest caz are obligatia de a afisa pe usa adresa cabinetului unde se afla medicul inlocuitor pe perioada absentei. Daca acest afis nu exista (uneori inlocuit de prezenta asistentei medicale in cabinet, care indruma pacientii), atunci medicul va fi penalizat in urma controlului.

Insa multe din reclamatiile - facute la CNAS sau ASP sau, frecvent, in presa - sunt nejustificate, referindu-se la absenta medicului de la cabinet in afara programului de lucru afisat pe usa ! Programul de lucru, conform contractului, este de 5 ore la cabinet si 2 ore pe teren - vizite la domiciliu in anumite conditii specificate in contract. In weekend si in zilele libere legale (prima si a doua zi de Craciun, Paste, 1 mai, 1 decembrie etc.) medicul de familie nu are obligatia, conform contractului, sa fie prezent la cabinet.

Totusi, pentru asigurarea asistentei medicale in zonele cu acces limitat, exista centre de permanenta in care pot lucra medicii de familie care doresc acest lucru, in baza unui contract suplimentar cu CNAS.

Baza legala o puteti studia intr-o postare anterioara.