sâmbătă, 25 iunie 2011

Consultaţii la domiciliu


Peste 60% din gravidele din mediul rural au beneficiat de consultaţii la domiciliu asigurate de medicii de familie, conform unui studiu al World Vision Romania, prezentat de PaginaMedicala.ro.

În baza contractului cu casele de asigurări, medicii de familie pot efectua consultaţii la domiciliu timp de 2 ore pe zi şi doar 20 de consultaţii pe lună. Deşi CNAS a încercat limitarea acestor consultaţii doar la copiii până în 3 ani şi la pacienţii nedeplasabili (imobilizaţi la pat), medicii au obţinut în urma protestelor dreptul de decide singuri în ce situaţii este nevoie să asigure consultaţii la domiciliu, în urma solicitării pacienţilor lor.

În perioada aprilie-decembrie 2010, conform raportului CNAS, medicii de familie au raportat pentru decontare 30 de milioane de consultaţii în cabinet şi 1,4 milioane de consultaţii la domiciliu. Raportat la totalul de 11400 de medici de familie români, reiese o medie lunară de aproape 300 consultaţii la cabinet şi 13 consultaţii la domiciliu. De menţionat că acestor consultaţii care sunt raportate şi decontate de către CNAS li se adaugă consultaţii la cabinet care nu pot fi raportate distinct, fiind parte din "abonamentul" per capita.

Dimensiunea "fraudei" cu reţeteCât de importantă este "frauda" cu reţete compensate ? CNAS a alocat pentru medicamente compensate 3 miliarde lei/an iar suma anunţată de CNAS ca "fraudă" prin reţetele "prescrise incorect" reprezintă doar 0,01% din total şi a fost recuperată de către CNAS de la furnizori.

Conform datelor oferite presei de CNAS, în primele 4 luni ale anului 2011 au fost emise 51266 de reţete suspecte. Motivele suspiciunilor au fost: greşeli de CNP (cod numeric personal), reţete pentru "morţi" sau mai multe reţete pe acelaşi CNP.

Luând în considerare birocraţia existentă în sistem şi în cabinetul medicului de familie în special, scrierea greşită a unui CNP pe reţetă sau copierea greşită în calculator în farmacie este extrem de posibilă, şi a fost recunoscută şi de un oficial al unei case de asigurări. În plus, multe CNP-uri sunt furnizate greşit de Poliţie, aşa cum a prezentat şi presa. Este aceasta o fraudă, cum susţine CNAS ?

Reţetele pentru "morţi" pot să apară în sistem din cauza erorilor din baza de date, morţii-vii din SIUI, sau din cauza unei alte greşeli a sistemului de raportare electronic - pacientul care a venit la medic şi a primit reţetă pe 5 mai şi care decedează pe 25 mai este considerat mort de SIUI în toată luna mai, pentru ca îl "omoară" începând cu 1 mai.

Numărul de reţete emise pentru un pacient (cu un CNP) variază în funcţie de numărul de boli pe care îl are pacientul şi de câte consultaţii a beneficiat. CNAS a impus o limită de 3 consultaţii pe episod de boală. Un pacient cu 3 boli cronice care necesită tratament lunar şi înca 4 episoade de boală acută (pneumonie, infecţie urinară, colică biliară, otită) va primi cel puţin 16 reţete în 4 luni, toate emise pe acelaşi CNP.

Revenind la datele furnizate de CNAS presei, din cele 51266 reţete suspecte, doar 3036 au fost confirmate ca fiind emise greşit. Termenul folosit de CNAS în documente scrise este "prescrise incorect", nu "fraudulos" cum apare în declaraţii televizate. Mai puţin de 10% dintre reţetele anunţate iniţial. Prejudiciul recuperat de CNAS de la furnizori (cabinete sau farmacii) a fost de 160007 lei, aprox 38000 euro.

Tot din date furnizate de CNAS, în raportul de activitate, se poate constata cât de importantă este această problemă a reţetelor prescrise incorect. Pentru medicamente au fost alocate 3 miliarde lei/an, deci 1 miliard lei pentru 4 luni. Suma de 160007 lei "fraudată" prin reţetele "prescrise incorect" reprezintă doar 0,01% !

Conform aceluiaşi raport, numărul de reţete emise în 4 luni în sistemul de asigurări sociale este de aprox. 14 milioane. Numărul de reţete confirmate ca fiind prescrise incorect, 3036, reprezintă doar 0,02% din total !

O altă fumigenă lansată de CNAS pentru a acoperi problemele grave reclamate de societatea civilă. Aruncată presei a doua zi după refuzul medicilor de familie și din ambulatorul de specialitate de a semna contractele, deși știrea era veche de cel puțin un an.