vineri, 28 decembrie 2012

Rețeta electronică devine obligatorie


La 1 ianuarie 2013, peste patru zile, rețeta electronică devine obligatorie în România ! Medicamentele compensate și gratuite vor putea fi prescrise de medicii aflați în contract cu casele de asigurări și eliberate de farmacii doar folosind rețete electronice. Vechile rețete "colorate" alb-roz-verde, pe formularele autocopiante tipizate, își pierd valabilitatea.

Schimbările pe care le veți resimți ca pacient nu sunt foarte mari. În locul vechiului formular de rețetă veți primi începând cu 1 ianuarie 2013 o rețetă tipărită pe o coală obișnuită de hârtie. În farmacie pe această rețetă nu mai este necesar să completați numele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, ca pe vechile formulare. Timpul de eliberare al rețetei este redus considerabil. Dacă farmacia nu are toate medicamentele în stoc, vă poate elibera doar o parte din medicamente și un alt exemplar al rețetei pe care sunt restul medicamentelor neeliberate. Cu acest exemplar puteți merge într-o altă farmacie unde exista restul medicamentelor în stoc.

În cazul în care există o pană de curent sau medicul nu are acces la un calculator și o imprimantă, veți primi de la acesta rețeta "offline" - o rețetă pretipărită pe o coală obișnuită de hârtie, pe care medicul va completa cu pixul datele dvs. și medicamentele prescrise, o va semna, parafa și stampila. În continuare pașii sunt cei descriși mai sus. Farmacia are obligația să accepte și acest model de rețetă "offline", indiferent dacă medicul a reușit să transmită rețeta și electronic până în momentul în care dvs. ați ajuns în farmacie.

Aceste precizări au fost făcute și în comunicatul de presă al CNAS și în secțiunea dedicată rețetei electronice pe siteul CNAS.

Toate celelalte reguli privind rețetele compensate rămân neschimbate. Acestea au mai fost prezentate în articole anterioare:

Câte zile este valabilă o rețetă ?

Toți medicii (de familie, de alte specialități din policlinici sau spital) au obligația să prescrie rețete compensate sau gratuite.

Medicii nu au voie să transcrie pe rețete compensate medicamentele scrise pe rețete simple de alți medici.

Amenzi pentru medicii care nu respectă regulile privind prescrierea rețetelor.