duminică, 6 februarie 2011

Declarațiile contradictorii ale dl. Dorin IonescuDl. Dorin Ionescu, director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a facut următoarele precizări, legate de contractul cadru pentru 2011-2012:

"În cazul serviciilor medicale efectuate la cererea asiguraţilor, s-a prevăzut explicit că niciun furnizor de servicii medicale nu poate elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate ori decontate de casele de asigurări de sănătate, aceste servicii fiind acordate în afara sistemului de asigurări sociale de sănătate. Deşi erau prevăzute şi în Legea sănătăţii, medicii nu înţelegeau, aşa că am făcut precizarea explicit. Serviciile medicale la cerere se plătesc"

Să recapitulăm ce nu înteleg medicii:
- De la 1 aprilie 2010 a intrat în vigoare ordinul prin care consultațiile la medicul de familie pot fi acordate doar în urma programării și trebuie sa aibă o durată medie de 15 minute.
- Programul contractat de casa de asigurări cu medicii de familie este de 5 ore la cabinet și 2 ore pe teren (vizite la domiciliu).
- Singurele consultații care nu trebuie programate sunt cele pentru urgențe medico-chirurgicale. Rezolvarea acestora poate dura însă în medie mai mult de 15 minute, care se scurg tot din totalul de 5 ore.
- Ceea ce nu reprezintă consultație programată sau pentru urgență medico-chirurgicală, reprezintă serviciu medical la cerere, se taxează și nu se pot elibera rețete compensate sau bilete de trimitere.

Din toate cele de mai sus rezultă că:
- medicii de familie pot consulta, conform legii, nu mai mult de 20 de pacienți în timpul programului de 5 ore;
- serviciile la cerere (neprogramate, care nu sunt urgențe medico-chirurgicale) pot fi taxate.

Poate explica atunci dl. Dorin Ionescu de ce CNAS afirma în urmă cu câteva luni că taxele percepute de medicii de familie erau ilegale ? Și de ce afirma chiar domnia sa într-o emisiune că se pot elibera rețete compensate și bilete de trimitere tuturor celor care le solicită, chiar și peste numărul de 20 pacienți pe zi, dacă legea era așa de clară chiar și înainte de aceste precizări ?

Articolul Mediafax despre noutățile contractului cadru și normelor de aplicare pentru 2011-2012 poate fi citit aici.