miercuri, 15 iunie 2011

Neasigurat în SIUI


"Ce pot face dacă medicul îmi spune că apar neasigurat în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), deşi în realitate sunt asigurat ?"

Pasul 1. Vizitaţi portalul SIUI-CNAS şi verificaţi cum apăreţi în baza de date online a CNAS.

Pasul 2. Dacă apăreţi neasigurat, vi se va cere şi codul de parafă al medicului de familie la care sunteţi înscris. Dacă îl cunoaşteţi, introduceţi-l şi portalul va genera un fişier .PDF pentru tipărire. Codul de parafă are 6 cifre sau o literă şi 5 cifre şi se află pe parafa (ştampila) medicului, pusă pe orice document eliberat de medic.

Acest document poate fi tipărit şi de medicul de familie în cabinet, dacă deţine tehnica de calcul necesară şi acces internet.

Pasul 3. Cu documentul de la Pasul 2. şi cu actele necesare dovedirii calităţii de asigurat trebuie să vă prezentaţi la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţineţi, la departamentul Evidenţă Asiguraţi, şi să solicitaţi să fie făcute corecturile necesare. Pentru siguranţă, cereţi apoi funcţionarului şi o adeverinţă de asigurat care să confirme modificarea.

Atenţie ! Este posibil ca funcţionarii casei de asigurări să vă spună că modificarea de la Pasul 3. trebuie sau poate fi făcută şi de medicul de familie. Această informaţie este falsă ! Medicii şi furnizorii de servicii în general nu au drepturi de editare în baza de date SIUI, nu pot face modificări privind calitatea de asigurat. Singurii care pot face aceste modificări sunt funcţionarii casei de asigurări.

Cu toate acestea, este posibil ca peste câteva luni (în general 3) să apăreţi din nou ca neasigurat în SIUI, caz în care va trebui să reluaţi toţi paşii, altfel nu veţi putea beneficia de drepturile de asigurat. Pe măsură ce SIUI este implementat în tot sistemul sanitar, erorile din bazele de date vă vor împiedica să vă ridicaţi reţetele compensate de la farmacii, să beneficiaţi de consultaţii fără plată la medicul de familie sau din ambulatoriul de specialitate şi de reţete şi bilete de trimitere, de analize de laborator fără plată sau de internări în spital fără plată.

Din păcate, medicul dvs. de familie nu vă poate ajuta mai mult în legătură cu modul în care apăreţi în baza de date. Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) aparţine Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi doar aceasta, în calitate de plătitor al programului informatic, poate solicita şi efectua modificări, mai ales modificările din baza de date cu evidenţa asiguraţilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu