sâmbătă, 18 iunie 2011

Ce au obținut medicii de familie
Conform comunicatului de presă al organizațiilor reprezentantive:

- A fost eliminată introducerea plafonului de medicamente la medicul de familie, ceea ce
garantează libertatea profesională a medicului și asigură pacientului accesul permanent la cele mai bune servicii medicale din partea medicului său de familie;

- Pacientul cu boli cronice poate fi consultat lunar sau la două - trei luni și poate primi rețeta
lunar, după necesităţile sale;

- Pacientul care nu respectă programarea, dar nu este o urgenţă, deşi plăteşte o taxă
suplimentară, poate beneficia în urma consultaţiei de reţete compensate, analize şi consultaţii în alte unităţi sanitare, dacă este asigurat; reglementările CNAS din proiectele de norme nu
respectau acest drept al asiguratului;

- Consultațiile la domiciliu pot fi efectuate conform deciziei medicului, fără limitări privind vârsta sau diagnosticul, în limita a una/zi;

- Consultațiile pentru evaluarea stării de sănătate a copiilor până în 3 ani, vaccinările și
consultațiile oferite femeilor gravide în cadrul monitorizării sarcinii sunt servicii distincte,
realizând o revenire spre rolul medicului de familie, cel de prevenţie şi de profilaxie;

- Plata minimă garantată, astfel încât plata unei consultaţii să nu poată să fie mai mică de 9,9 lei, suma încă prea mică pentru valoarea unui serviciu medical;

- Constituirea şi funcţionarea centrelor de permanentă implică obligații și pentru autoritățile
statului, nu doar pentru medici; autospecialele de transport sunt sub coordonarea serviciului de ambulanță, cu șofer; plata pentru ora de gardă a fost majorată de la 10 lei la 12,8 lei;

- Costurile implementării informatizării sistemului sanitar (card de asigurat, fișa electronică, rețetă electronică, internet de bandă largă şi backup), dar şi responsabilitatea funcţionării sistemului nu mai cad în sarcina medicului de familie, iar editarea datelor medicale va fi realizată în baza unui contract separat de cel pentru furnizarea serviciilor medicale;

- A fost eliminată prevederea abuzivă și ilegală care oferea posibilitatea preluării activității
medicilor de familie de către alte categorii de medici, de alte specialități;

- A fost eliminată obligativitatea certificării ISO pentru cabinetele cu mai puțin de 5 angajați;

- A fost garantată majorarea veniturilor cabinetelor din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării cu 100%, datorită lipsei grave de asistență medicală din această zonă;

- Penalizarea pentru încălcarea contractului se va face prin avertisment la prima abatere, apoi oprirea a 10% din venitul cabinetului, apoi reziliere și nu direct prin penalizarea de 10%, 20% apoi 30%;

- Contractul individual este pe un an, până la 31 decembrie 2011;

Oare chiar trebuia să se ajungă la forță pentru aceste cerințe ? CNAS și MS nu ar fi putut să rezolve aceste probleme încă din septembrie 2010, de când au fost prima oară sesizate oficial de medicii de familie sau din decembrie 2010, de la conferința de presă ? Chiar era necesar tot ce a urmat din partea CNAS și MS, mai ales pe durata protestului ?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu